Wat is een Quiet Zone Indicator

Het is extra veiligheid!

Een Quiet Zone Indicator is een '>' teken dat aangeeft dat de code stopt. Zo worden er geen gegevens ingescand die niet bij de code horen. De indicator verstuurd geen signaal of inhoud, daarom wordt hij ' quiet' genoemdHebben we je vraag beantwoord?

(0.0 likes out of 0)